เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :   
               ข้อเสนอแนะ มีข้อแนะนำโปรดติดต่อ
คุณดวงพร ลิ้มพันธ์
ส่วนมาตรฐานการสอบบัญชี สำนักนโยบายและมาตรฐาน
โทร. 0-2628-5240-59 ต่อ 2413
คุณภักดี ตาติยะ
ส่วนระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทร. 0-2628-5240-59 ต่อ 4312 มือถือ 089-969-2572
  แบบประเมิน แบบประเมินเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพของสหกรณ์
Copyright©2006 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2628 5240 - 59 ต่อ 2108